Política de reemborsament, devolucions i cancel·lacions

1) INFORMACIÓ PRÈVIA.
RESTAURANT L’ORRI, informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet a:

1. Fer ús d’aquesta pàgina web única i exclusivament per a realitzar comandes legalment vàlides.

2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats competents.

3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzats aquestes dades. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

4. En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

2) REALITZACIÓ DE COMANDES.
i. Per a poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través de la web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé realitzar la seva comanda “sense registrar”. Per a accedir com a usuari registrat haurà d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

ii. Per a procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla, i en el seu cas facilitar les dades que siguin requerits per a la gestió de la comanda, determinant en cada formulari les dades que resulten obligatoris per al procés de compra. Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat en la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”, i apareixerà en la pantalla corresponent els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IGI i despeses d’enviament inclosos).

iii. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en l’establiment de referència, si hi hagués dificultats quant al subministrament o no quedessin articles en estoc, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per a informar-lo, oferir-li un producte alternatiu i /o en el seu cas reemborsar-li l’import que pogués haver abonat.

iv. Confirmació de la comanda: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció de confirmació de la comanda, en la qual apareixeran relacionats els productes adquirits, sent responsable el propi usuari de revisar i confirmar els productes, els preus i les ofertes seleccionades en el seu cas. Una vegada confirmat la comanda i rebuda l’ordre de la comanda, RESTAURANT L’ORRI enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

v. Durant el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar l’hora de repartiment o de lliurament a domicili de la comanda, si bé el temps estimat per a procedir al lliurament de les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a RESTAURANT L’ORRI.

3) DESISTIMENT.
RESTAURANT L’ORRI informa l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

4) PREUS.
En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en Euros, inclòs l’IGI.

Algunes de les ofertes i promocions que apareixen en la web són exclusives per a les comandes realitzades a través d’aquesta, no sent vàlides en l’àmbit de comandes realitzades telefònicament o en el propi establiment.

5) PAGAMENTS.
En la pantalla corresponent al pagament de la comanda, apareixeran, senyalitzats amb els logotips corresponents els diferents mitjans de pagament disponibles en l’establiment de referència, podent triar el que li resulti més convenient.

En el cas de pagaments realitzats en efectiu en comandes a domicili, se li demanarà que indiqui si necessita canvi per a abonar la comanda, i en el seu cas l’import que precisa. En cas que no indiqui res el repartidor només portarà amb si canvi de 10 €.

Els diferents mitjans de pagament amb els quals pot comptar cada establiment són els següents:

• Efectiu
• Targeta de crèdit-dèbit.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes, quan s’indiquin els logotips corresponents a les targetes acceptades en cada establiment: Visa, Mastercard.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. En autoritzar el pagament amb la targeta facilitada està confirmant que és el titular de la targeta.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés

Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:

En els casos en què es demostri que procedeix la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, RESTAURANT L’ORRI procurarà realitzar el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.

6) RECLAMACIONS.
L’Usuari pot formular una queixa o reclamació al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a lorri@lorrirestaurant.com o bé trucant al telèfon de l’establiment: móvil (376) 610 314 o fixe (376) 827 844.

A més RESTAURANT L’ORRI disposa de Fulles de Reclamacions, a la disposició dels seus clients en l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació en l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

Conforme al que es disposa en l’Art. 14.1 del Reglament núm. 524/2013 de la UE, l’informem que la Comissió Europea facilita una plataforma online de resolució de conflictes, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7) CANCEL·LACIÓ DE COMANDA
7.1.- Per a aquells Comandes que vagin a retirar-se en botiga o lliurar-se a domicili el mateix dia en què es realitzi la Comanda, tenint en compte que l’establiment procedirà a preparar el mateix, la Comanda no podrà ser cancel·lada, en cap cas, un cop realitzat el pagament a través del web.

7.2.- No obstant això, si la Comanda s’ha realitzat per la retirada o lliurament en un dia diferent al de la seva formalització, aquest es pot cancel·lar sempre que entre el moment la comunicació de la cancel·lació i la data i hora fixades per la seva retirada o lliurament, hi hagi un lapse temporal igual o superior a 24 hores. Per a això l’usuari haurà d’enviar un correu electrònic a lorri@lorrirestaurant.com per tal que L’Orri Restaurant, com a administrador de la plataforma de compra E-COMMERCE, pugui gestionar la cancel·lació i reemborsar el preu a l’usuari per idèntic mitjà de pagament que va utilitzar a l’ formalitzar la compra.

8) POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Els productes comercialitzats de L’Orri Restaurant, són plats cuinats i altres aliments, és a dir, es tracten de productes peribles, amb un limitat període de temps per al consum, i amb unes condicions de conservació determinades que s’han de mantenir en tot moment.

Tenint en compte el referit caràcter perible dels productes comercialitzats en els punts de venda que operen sota la marca L’Orri Restaurant, el comprador no tindrà dret a retornar els productes un cop els retiri de la botiga escollida o bé li siguin lliurats al seu domicili.

En el moment del lliurament de la Comanda, el comprador ha d’examinar els productes, comprovant que els mateixos es troben en bon estat i que es corresponen amb la Comanda realitzat a través del web. Un cop rebut i comprovat la comanda, el comprador no podrà tornar cap producte.

La indicada política de devolució es fonamenta en el caràcter perible dels productes disponibles a través del web lorrirestaurant.com, i a l’objecte de garantir les adequades condicions higienico-sanitàries d’aquests productes i que els mateixos mantinguin intactes les seves propietats al moment de la devolució.

En cas que per raons alienes a la voluntat de lorrirestaurant.com per a la recollida no disposés de tots els productes de la Comanda realitzat, el comprador podrà canviar el producte no disponible per un altre d’igual valor o podrà sol·licitar la devolució de l’import abonat per aquest producte no disponible.

En cas de sol·licitar la devolució de l’import abonat per un producte que no es trobi en l’establiment escollit, el comprador haurà de tramitar la devolució en el mateix establiment. lorrirestaurant.com gestionarà el reemborsament dins el termini de temps més breu possible a través de la plataforma de compra on line comerç electrònic, per idèntic mitjà de pagament que l’usuari va emprar al formalitzar la compra.
lorrirestaurant.com no assumeix cap responsabilitat en cas que la botiga lorrirestaurant.com no disposi d’algun dels productes adquirits a través del web. No obstant això, lorrirestaurant.com realitzarà tots els esforços raonablement possibles per assegurar el proveïment de tots els productes.

L’Orri Restaurant no serà responsable en cap circumstància per pèrdues o danys que sorgeixin per la selecció inadequada o l’aplicació o l’ús incorrectes d’un producte o plat.

© 1987-2022 Copyright Restaurant-Cafeteria L'Orri by Leitmotiv         ® 1987-2022 All Rights Reserved

Open chat
1
Hola! En què et podem ajudar?
L'Orri
Hola!
En que et podem ajudar?